Program oktober 2023-januari 2024

OKTOBER

Missionshelg 30/9-1/10 med Rune Andréasson
30/9 19.00 Missionsgudstjänst med servering 

Rune Andréasson, Andreas ”Ante” Lindström och Sven-Olov Östman.
1 sön 11.00 Gudstjänst, nattvard, söndagsskola och café.
Rune Andréasson, Erik Westman, Andreas ”Ante” Lindström och Barbro Tjernström.
På söndagsskolan är programmet ”Pärlplattor”.

2 mån 19.00 Kvinniorerna
Moa Broman berättar om sitt jobb i Skog och Natur.

3 tis 18.30 Miniorerna och Scouterna
Miniorerna får höra om den vänlige främlingen och Scouterna har Pyssel med märken och ved i scoutskogen.

4 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

5 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter
Baptistkyrkan står för programmet.

6 fre 19.00 Missionsauktion i Församlingshemmet

8 sön 11.00 Gudstjänst, söndagsskola och café
Gudstjänstledare är Kristina Näsström och predikan av Andreas ”Ante” Lindström.
Vi samlar in en månadsgåva till vår församling.
På söndagsskolan är programmet ”Godiskorg”.

10 tis 18.30 Miniorerna och Scouterna
”Fröken Rosa” är programpunkten för Miniorerna medan Scouterna har ”Stoj i scoutskogen” och ombeds ta med ficklampa.

11 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

15 sön 11.00 Gudstjänst, söndagsskola och café
Helena B Lindström ansvarar för gudstjänstledning och Andreas ”Ante” Lindström predikar i dagens gudstjänst.
På söndagsskolan är programmet ”Lejon”.

16 mån 19.00 Kvinniorerna
Förbandsrivning.

17 tis 18.30 Miniorerna och Scouterna
Miniorerna har ”Smått och gott” medan Scouterna lär sig om ”Scoutskogen och naturen”.

18 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

19 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter
Skorpeds Kyrka står för programmet.

22 sön 11.00 Gudstjänst och café
Aina Arvidsson leder dagens gudstjänst där vi också får lyssna till Thomas Ahlberg som är dagens predikant.
Ingen söndagsskola hos oss! Idag är barnen i Skorpeds Kyrka och lyssnar till barnkören Gospel Kidz.

24 tis 18.30 Miniorerna och Scouterna
”Påsar med pengar” är programmet för Minor och Scouterna gömmer sig i Mörkerkurragömma.

25 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

29 sön 11.00 Gudstjänst, söndagsskola och café
Idag ser och lyssnar vi till herrarna Gunnar Näsström, gudstjänstledare och Andreas ”Ante” Lindström, predikant.
På söndagsskolan är programmet ”Änglar”.

30 mån 19.00 Kvinniorerna
Besök av pastor Ante.

NOVEMBER

1 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

2 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter
Baptistkyrkan står för programmet.

Allhelgonahelgen
4 lör 11.00 Minnesgudstjänst
Andreas ”Ante” Lindström. Servering.

5 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard och café
Jerry Gyll är gudstjänstledare och Andreas ”Ante” Lindström predikar.
Vi samlar in en månadsgåva till vår församling
Ingen söndagsskola idag: Höstlov!

7 tis 18.30 Miniorerna och Scouterna
Miniorerna pratar om ”Den bästa sångaren” och Scouterna om en ”Scoutkompis”.

8 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

12 sön 11.00 Gudstjänst, söndagsskola och café
Uno Tjernström håller i taktpinnen och Andreas ”Ante” Lindström predikar. På söndagsskolan är programmet ”Stjärna”.

13 mån 19.00 Kvinniorerna
Besök av Amanda på Näsgården.

14 tis 18.30 Miniorerna och Scouterna
Miniorerna har ”Jag kan se” och Scouterna övar inför Scoutinvigningen på söndag.

15 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

16 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter
Skorpeds Kyrka står för programmet.

19 sön 11.00 Barn– och familjegudstjänst med scoutinvigning
Idag blir de nya scouterna invigda i vår kår och det är märkesutdelning. Helena B Lindström leder samlingen och Andreas ”Ante” Lindström predikar. Söndagsskolan är så klart med på gudstjänsten!
Efter alltihopa är det servering.

22 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

26 sön 11.00 Gudstjänst och café
Idag tar Danne Åberg hand om gudstjänstledningen och vi får lyssna till en predikan av Kenneth Lindmark som är på besök.
Söndagsskolan har avslutning med ballonger, fika och tipsslinga.

27 mån 19.00 Kvinniorerna
Höstavslutning med glögg och pepparkakor hos Karin Johansson i Uberg

29 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

30 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter
Baptistkyrkan står för programmet.

DECEMBER

1a advent
3 sön 11.00 Gemensam gudstjänst med Skorpeds Kyrka.
I dag leder vår pastor Andreas ”Ante” Lindström och i lyssnar till en predikan av Niclas Larsson, komminister i Skorpeds Kyrka. Vår gemensamma kör Samklang sjunger, under ledning av Monica Lundin. Servering.

5 tis 18.30 Scouterna och miniorerna (och söndagsskolan)
Övning inför lördagen.

6 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

Luciafest!
Lördag 9 december 19.00 är Lucia med vänner på besök i Baptistkyrkan.
Våra barn– och ungdomsgrupper avslutar höstens program med en julfest. Servering.

2a advent
10 sön 11.00 Gudstjänst och café
Andreas ”Ante” Lindström är gudstjänstledare och dagens predikant.

13 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

14 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter
Skorpeds Kyrka står för programmet.

3e advent
17 sön 11.00 Gudstjänst och café
Idag hålls ingen gudstjänst i Baptistkyrkan, däremot går vi till Skorpeds Kyrka för att vara med på deras! Efter är det grötfest i Församlingshemmet.

20 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

4e advent—Julafton
24 sön 12.00 Samling runt Julkrubban
Kom till Baptistkyrkan och lyssna då vi bl. a läser julevangeliet. Kristoffer Arvidsson med flera ser till att det blir ett fint firande med sång och musik.

31 sön 21.00 Nyårsbön
Karin Johansson och Andreas ”Ante” Lindström tar hand om denna samling.

JANUARI

7 sön 11.00 Gudstjänst och café
Jerry Gyll är gudstjänstledare och predikanten för dagen är Andreas ”Ante” Lindström.

10 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

11 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter
Idag är det ett program som Skorpeds Baptistkyrka tar hand om.

14 sön 11.00 Dela med dig-gudstjänst och café
Denna gudstjänst är en vittnesbörds-gudstjänst, alltså en stund då alla besökare får dela med sig av det som ligger på hjärtat. Det kan vara något som är förberett eller spontant i stunden. Anna-Karin Åberg är gudstjänstledare. Efter caféet är det ett Församlingsmöte.

17 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

21 sön 11.00 Gudstjänst och café
Idag är gudstjänstledaren och predikanten en och samma person: Andreas ”Ante” Lindström.

24 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön

25 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter
Idag är det ett program som Skorpeds Kyrka tar hand om.

26-28 Allianskampanjen 2024 med Mikael Hallenius, Örebro
Tre dagar, tre kyrkor och tre gemensamma gudstjänster


26/1 19.00 Gudstjänst i Betania, Skureå 
27/1 19.00 Gudstjänst i Skorpeds Baptistkyrka 
28/1 11.00 Mässa i Skorpeds Kyrka

31 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bö