Om oss

Skorpeds Baptistförsamling bildades 1861, endast 13 år efter att det första troendedopet förrättades i vårt land. Det dopet skedde 1848 i Vallersvik, söder om Göteborg, och var Baptiströrelsens födelse i vårt land.

Några år senare, 1875, var det redan 128 medlemmar i Baptistförsamlingen här i Skorped. Åren 1891 och 1902 toppar statistiken av nya medlemmar i vår kyrka. 1891 lät 100 personer döpa sig och 1902 var det 105. Församlingen har genom åren i stort sett utgjort 12% av Skorpeds invånarantal.

Idag, 2023, är vi 80 medlemmar.