Skorpeds Baptistförsamling

Välkommen till oss!
Vi är en församling mitt i byn men vill också vara mitt i livet. Vi vill att de samlingar vi har är riktade åt tre håll:
Uppåt – mot Gud i himlen. 
Inåt – mot vårt eget hjärta.
Utåt – mot andra människor. 
För här vill vi finnas till jordens yttersta gräns: för dig, mig och hela världen.

Närmast i programmet:
Lördag 9 december 19.00 Luciafest!

Lucia med vänner år på besök i Baptistkyrkan.
Våra barn– och ungdomsgrupper avslutar höstens program med en julfest. Servering.

2a advent
10 sön 11.00 Gudstjänst och café
Andreas ”Ante” Lindström är gudstjänstledare och dagens predikant. Härlig sång och musik av Barbro Tjernström.