Skorpeds Baptistförsamling

lkommen till Skorpeds Baptistförsamling!

Den närmsta tiden i vårt program:

Onsdag 20/7 19.00 Sommarcafé i Baptistkyrkan
Gäster: Sara Johansson, Matilda Hellgren, Linnea Nilsson och Kristoffer Arvidsson.
En kväll om att vara uppvuxen i Skorped men nu finnas på en annan ort.

MER PROGRAM: Här kan du se vad som sker fram till sista september i vår kyrka.