Skorpeds Baptistförsamling

Välkommen till oss!
Vi är en församling mitt i byn men vill också vara mitt i livet. Vi vill att de samlingar vi har är riktade åt tre håll:
Uppåt – mot Gud i himlen. 
Inåt – mot vårt eget hjärta.
Utåt – mot andra människor. 
För här vill vi finnas till jordens yttersta gräns: för dig, mig och hela världen.

Den närmsta tiden:

Tisdag 18.30 Miniorer och scouter

Onsdag 14.00 Bibelsamtal och bön

Torsdag 13.30 Andakt på Servicehuset

25-26/3 Missionshelg med Helena Facchini
Lördag 19.00 (servering)
Söndag 11.00 (söndagsskola, café)