Skorpeds Baptistförsamling

Välkommen till oss!
Vi är en församling mitt i byn men vill också vara mitt i livet. Vi vill att de samlingar vi har är riktade åt tre håll:
Uppåt – mot Gud i himlen. 
Inåt – mot vårt eget hjärta.
Utåt – mot andra människor. 
För här vill vi finnas till jordens yttersta gräns: för dig, mig och hela världen.

Den närmsta tiden:
1 feb ons 14.00 Bibelsamtal och bön

5 feb sön 11.00 Gudstjänst och café Maria Söderlund och Stefan Wikman

6 feb mån 19.00 Vårstart för Kvinniorerna

MER PROGRAM: Här kan du se vad som sker en tid framåt i vår kyrka.

När startar barn- och ungdomsgrupperna?
Söndagsskolan: 26/2
Scouter och Minior: 14/3