Skorpeds Baptistförsamling

Program för Skorpeds Baptistförsamling!

Tisdag 4 oktober
18.30 Miniorer och scouter
Miniorerna: Samuel kungamakaren
Scouterna: Vi träffas i Scoutbyn i Mosjö

Onsdag 5 oktober
19.00 Bibelläsning, samtal och bön

Torsdag 6 oktober
INSTÄLLD – Andakt på Skorpeds Servicecenter

Söndag 9 oktober
11.00 Gudstjänst med söndagsskola och café
Idag är Anna-Karin Åberg gudstjänstledare men alla ni kan medverka på denna Dela-med-dig-gudstjänst.

MER PROGRAM: Här kan du se vad som sker en tid framåt i vår kyrka.