Skorpeds Baptistförsamling

Välkommen till oss!
Vi är en församling mitt i byn men vill också vara mitt i livet. Vi vill att de samlingar vi har är riktade åt tre håll:
Uppåt – mot Gud i himlen. 
Inåt – mot vårt eget hjärta.
Utåt – mot andra människor. 
För här vill vi finnas till jordens yttersta gräns: för dig, mig och hela världen.

Den närmsta tiden:

Onsdag 7 december
19.00 Bibelläsning och bön
Hemma hos Lars-Erik o Anna-Lisa Jonsson på Skorpedsvägen 97

Lördag 10 december
19.00 Luciafest

Söndag 11 december
INGEN GUDSTJÄNST HOS OSS!
11.00 Gudstjänst i Skorpeds Kyrka
Medverkan av bl. a Barnkören
Servering: Grötfest

MER PROGRAM: Här kan du se vad som sker en tid framåt i vår kyrka.